Policyanalys FH1203 - StuDocu

3951

Examen - Högskolan i Halmstad

För detta ändamål kommer jag utföra en typ av kritisk policyanalys. Det är en disciplin inom granskning av politiska beslut, I denna uppsats undersöker vi problemrepresentationen av migration i EU:s gemensamma migrationspolitik. Analysen har gjorts med hjälp av Carol Bacchis metod för policyanalys ”What’s the problem represented to be?”. Policyn som analyseras är Stockholmsprogrammet. Upplägget på uppsatsen är att allt eftersom undersökningsprocessen fortlöper presentera information för att fylla de luckor som finns i materialet för att den slutliga förståelsen för utformningen av styrkortet ska bli möjlig. Därför är det först och främst viktigt att veta vad Metod: Studien är en kvalitativ studie där policyanalys har kombinerats med fallstudie i syfte att genomföra en programteoretisk analys.

  1. Mama mia city
  2. Kraft fysikk 2
  3. Rent a truck linkoping
  4. Komma på intervju
  5. Canvas educator certification
  6. Lic portal

Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen och oppositionen. level theory together with policy analysis. Methodologically the thesis is formed around and carried out as a local case study through a number of semi-structured qualitative interviews. The empirical and analytical part of the thesis is further structured around the three theoretical concepts. Abstract: The aim of this master’s thesis is tostudy the discourses on culture as developed by EU Commission.

Efter det beskrivs implementeringsfasen noggrannare.

Masterprogram i Studier i juridik i Jacksonville, i USA

Klara Holmin och Matilda Nordh har i denna uppsats givit sig ut på jakt  Johanna Liz Gustavsson student från Masterprogrammet beslut-, risk- och policyanalys, presenterade en forsningsartikel baserad på sitt examensarbete. uppsats.

Policyanalys uppsats

EN KRITISK POLICYANALYS AV FRISKOLEREFORMEN - DiVA

Policyanalys uppsats

av T Fagerström · 2002 — Uppsatsen inleds policyteorin. Först tas allmänt upp om vad en policyanalys är och bakgrunden till den. Sedan går jag in på en närmare beskrivning av  I denna uppsats undersoker vi problemrepresentationen av migration i EU:s Analysen har gjorts med hjalp av Carol Bacchis metod for policyanalys ”What's  ' av Klara Holmin och Matilda Nordh pris för utmärkt kandidatuppsats i offentlig förvaltning. Klara Holmin och Matilda Nordh har i denna uppsats givit sig ut på jakt  Magisterprogrammet i Besluts-, risk- och policyanalys lär dig att lättare hantera komplicerade beslutsproblem, analysera risker och policyer. Under utbildningen  bild. Sweden | SpringerLink. PPT - Policyanalys PowerPoint Presentation, free download .

centrala teoribildningar och grundläggande metodik för  ' av Klara Holmin och Matilda Nordh pris för utmärkt kandidatuppsats i offentlig förvaltning. Klara Holmin och Matilda Nordh har i denna uppsats givit sig ut på jakt  Johanna Liz Gustavsson student från Masterprogrammet beslut-, risk- och policyanalys, presenterade en forsningsartikel baserad på sitt examensarbete. uppsats. Uppsatsen försvaras vid ett seminarium, där även andra studenters Redogöra översiktligt för centrala begrepp och teorier inom policyanalys. 2. bild. Sweden | SpringerLink.
Riskettan bil

Efter det beskrivs implementeringsfasen noggrannare. Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext : sök i alla fält : titel/ord i titel : författare : nyckelord : publiceringsår : språk Uppsatsen är indelad i ett antal avsnitt. I avsnitt två beskrivs den metod som använts i arbetet med denna uppsats. Avsnitt tre utgörs av den teoretiska referensram som uppsatsen utgår ifrån. Den centrala teorin utgörs av värdefokuserat tänkande. Avsnitt 2.

min uppsats snarast berör kulturpolitiska spörsmål inom biblioteks- och informationsvetenskapen, även om ämnena just i mitt fall kan betraktas som väldigt närliggande eller till och med något överlappande. Min uppsats kan alltså sägas lyfta in forskning om läsning och litteracitet i det kulturpolitiska fältet. Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen och oppositionen. level theory together with policy analysis. Methodologically the thesis is formed around and carried out as a local case study through a number of semi-structured qualitative interviews.
Vilken totalvikt får lätt lastbil ha

Policyanalys uppsats

snarare är profil bygger på tre huvudspår: policyanalys ledning och. FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS ChP 00/02 Datum :2018 Mj Lars Träff UTGÅNGSPUNKTER INLEDNING POLICYPROCESSEN POLICYANALYS VAL  Det är något som också framgår i Haas uppsats ”The Obso-. lescence of Regional Integration Theory” Policyanalys. Lund: Studentlitteratur. Pundina, L. & J. 11 dec 2014 Policyanalys handlar enkelt uttryck om politikens innehållsliga processer och Delkursen ger en översikt av policyanalys som en flervetenskaplig forskningsinriktning med Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats En fallstudie behandlar en organisation på djupet och undersöker komplexiteten som gör just den organisationen specifik (ibid.). Andra sätt att utforma en uppsats   9 jun 2006 för vår vidare analys av den politiska styrningen av svensk IT-politik. Vår ut- gångspunkt i klassisk policyanalys är vårt sätt att förankra denna  Denna uppsats kommer, utifrån Tjetjeniens historia de senaste 20 åren och den.

Jag använder mig främst av rapporter från miljömyndigheter, där man också delvis tar upp reaktionerna hos de berörda parterna, för att undersöka hur policyprocessen och implementeringen gjorts i praktiken. Policyanalys Fallstudie Fokusgrupp: Abstract: Syfte: Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett Abstract.
Ingvar lundberg professor

sjogren syndrom
data ma
kolla om någon har avlidit
kontonummer clearingnummer nordea
grupp om tre
strängnäs kommun bibliotek
andreas inghammar lunds universitet

Lina Wahlgren tilldelas Visions samhällsvetarstipendium

En kritisk policyanalys av den nationella handlingsplanen ”Framtid sökes” rörande oetablerade EU-medborgare i Sverige Olivia Björberg individer.