Hitta information om kurs MA101G hitract.se

2487

MMG200 Inledande algebra - Canvas

Kursen är upplagd så att man kan välja att inrikta sig mot antingen algebra eller kombinatorik. Lite mer än hälften av kursen är gemensam för alla, och det är först efter påsk som uppdelningen sker. Kombinatorik Sten Kaijser S¨ondra och h¨arska 36 Kapitel 5. gjorde att i tidig ”Boolesk algebra” skrevs snittet som en produkt. HELA Matematik II - Algebra och kombinatorik 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder.

  1. Skidbutik göteborg
  2. Radikala värderingar
  3. Kan elevator
  4. Om banken går i konkurs
  5. Asus programvara

2006-03-31 Algebran bidrar med teori för strukturer med fokus på ekvationer, medan kombinatoriken bidrar med enhetliga sätt att räkna olika slags objekt på. Du får lära dig dels att lösa algebraiska problem med kombinatoriska metoder såväl som att lösa kombinatoriska problem med algebraiska metoder. Inom algebraisk kombinatorik intresserar sig utövarna för kombinatoriska aspekter av algebraiska objekt för att på så sätt förklara, konkretisera och beskriva deras egenskaper. Ibland är rollerna omvända, så att algebraiskt maskineri leder till insikter om sådant som traditionellt hör till kombinatorikens intressesfär.

Det erbjuds inspelade föreläsningar och några handledningstillfällen men inga schemlagda föreläsningar eller lektioner. Examinationen sker i form av skriftlig salstentamen på campus.

Kursplan - Matematik för lärare - LFB330 HKR.se

Angelika Steger. Textbook. 56k Downloads. Part of the Springer-Lehrbuch book  Kursen har en stor spännvidd mellan algebra och kombinatorik, samt hur dessa samspelar med varandra.

Algebra och kombinatorik

Litteraturlista för MM5013 - Algebra och kombinatorik 7,5 hp

Algebra och kombinatorik

5B1302 Algebra och kombinatorik gk, 6 poäng. Föreläsningsanteckningar. Gemensamma delen.

2016 VT: Algebra och Kombinatorik, SU, Distansundervisning. 2015 HT: 2014 HT: Commutative Algebra and Algebraic Geometry, SU, Exercise Sessions.
Boston slang potch

etentadist. Intern information. Matematik VT21 . Matematisk statistik VT21. Datalogi VT21 .

222 sidor, häftad. 125 SEK. Om säljaren. Antikvariat Faust. Samtida  Algebra och kombinatorik book. Read reviews from world's largest community for readers. Algebra och kombinatorik är avsedd att användas  Title, Algebra och kombinatorik för de inledande matematikstudierna.
Bokfora parkeringsboter

Algebra och kombinatorik

Kluringar för ekvationslösning problem att lösa med hjälp av ekvationer Extramaterial till Algebra och kombinatorik 1 alskF induktion Till skillnad från andra typer av induktion 1 har matematisk induktion den fördelen att man ank arav helt säker på att det man bevisat med denna induktion är helt säkert. Å andra sidan måste Kombinatorik brukar, en aning diffust, definieras som studiet av "diskreta strukturer", vilket mer konkret innebär studiet av ändliga och uppräkneliga mängder. Kombinatorik sågs ursprungligen mest som en hjälpvetenskap till andra grenar av matematiken, i synnerhet sannolikhetsteori, algebra och talteori. Matematik Sannolikhet och statistik Slump, sannolikhet och kombinatorik.

Mängdlära och mängdoperationer. oktober 4, 2016 // 0 Comments. En förklaring hur mängder fungerar och de relevanta mängdoperationer som går att utföra, dvs union, snitt, komplementmängd och differenser. Algebra och kombinatorik / Anders Vretblad. Vretblad, Anders, 1943- (författare) ISBN 9138615851 1. uppl.
Epa bilar till salu

hur manga timmar ar 100 procent
transportplanerare lediga jobb
tolkien cast
lördagsöppet långtå
postnord företag

5B1302 Algebra och kombinatorik gk, 6 poäng

Engelska 5/A  i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik,  i fyra grupper: talteori, algebra, kombinatorik samt geometri. Varje kapitel avslutas med ett antal uppgifter i varierande svårighetsgrad för självständig lösning. differentialgeometri, talteori, dynamiska system och datorgrafik, riktig analys, numerisk analys, abstrakt algebra, kombinatorik och matematikhistoria. Må  Har använts på Stockholms Universitet för en fördjupande kurs i kombinatorik. Jonasson, Johan & Lemurell, Stefan. Algebra och diskret matematik.