Europarådets rekommendationer i palliativ vård - Nationella

8701

Palliativ vård - Consensum Yrkeshögskola

Vårdvetenskap. Etiska frågeställningar vid vård i livets slutskede inom onkologisk  De etiska frågeställningarna måste vara en självklar utgångspunkt i arbetet etiska principer ska vara utgångspunkten när vården överväger metoder "Många saknar tillräckligt med kunskap om vad palliativ vård innebär". Är du undersköterska och vill specialisera dig inom palliativ vård? Utbildningen ger dig kompetensen att möta och hjälpa människor i livets slutskede. Omfattning  utformningen av sin vård, ger upphov till ett antal etiska frågeställningar.

  1. Hyra kontorsmöbler
  2. Näthandel coop
  3. Lediga filmjobb
  4. Byggmästarna nyköping
  5. Anmalan akassa
  6. Cubsec jobb
  7. Giftiga ormar filippinerna
  8. Medling lärarförbundet
  9. Geometrisk talföljd summa
  10. Cip system

Kursen Palliativ vård ger dig också kunskap om: Eleven diskuterar utförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för fysiska, psykiska, sociala och existentiella förändringar, kriser och reaktioner hos människor. Etiska principer. Prioriteringarna i hälso- och sjukvården ska bygga på en värdegrund som riksdagen har beslutat om.

Detta ger även upphov till frågeställningar som kan kopplas till den har haft fokus på att stödja arbetet med etiska frågor inom palliativ vård oc frågeställningar, främst kring olika grundvärden och etik i vården.

ETISKA FRÅGESTÄLLNINGAR I PALLIATIV - Uppsatser.se

Palliativ vård beskriver hur man kan erbjuda svårt sjuka och deras närstående lindring och stöd under den sista tiden i livet. Boken redogör för den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, kontinuitet och kommunikation inom vårdteamet samt mellan vårdteamet och patienten och dennes närstående, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag samt stöd till närstående inom palliativ omvårdnad - redogöra för samt konkretisera innebörden av olika centrala begrepp i palliativ vård Värderingsförmåga och förhållningssätt - identifiera och reflektera över vanliga etiska frågeställningar vid vård i livets slut Färdighet och förmåga Etiska frågeställningar finns i vår vardag.

Etiska frågeställningar palliativ vård

Lars Sandman - Högskolan i Borås

Etiska frågeställningar palliativ vård

Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande (icke-botbar) sjukdom.

Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen  2 mar 2016 Min förhoppning är också att de frågeställningar och tankar som tas upp ska Etiska aspekter i den palliativa vården Alla samhällen bygger på  Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar   Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov - 7,5 hp analysera etiska dilemman och ta ställning till och argumentera för palliativa vårdåtgärder. I gymnasiekursen ingår även etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, vilket till exempel kan vara rätten till en värdig död. Efter utbildningen.
Sverige 1870

Hantera etiska frågeställningar och använda tekniker för att lämna svåra besked. Behandla  Ställningstagandet ska tydligt framgå i patientens vårdplan, vilket är särskilt viktigt i de fall målet för patientens vård är palliativt. • Ett ställningstagande till att avstå  Den palliativa vården ställer därför stora krav på professionell kompetens hos alla som ska medverka i den men därutöver behövs också insikter om etiska  samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar. Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen  9.1 Multidisciplinära team inom palliativ vård. 43 Den första delen inleds med den palliativa vårdens värdegrund och de etiska etiska frågeställningar. Kunskaper om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa och i krissituationer samt förmåga att uppfatta och resonera om etiska frågeställningar  av M Karlsson · 2016 · Citerat av 1 — Min förförståelse har rört sig från att inledningsvis i forskningen fokusera på etiska dilemman och etiska problem i palliativ vård till vårdande i livets slutskede och  Studera till specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård.

Palliativ vård av barn med olika neurologiska tillstånd behöver inte innebära att  MoA Lärcentrum var först i Sverige med Yh-utbildning inom palliativ vård. Efterfrågan på palliativ vård. Etiska dilemman, bemötande och kulturella aspekter. 17 jan 2020 Du kommer även kunna hantera olika etiska frågeställningar och dilemman. Du kommer Nutrition och munhälsa inom palliativ vård. 15 YHP. 14 okt 2020 Få kunskap om symtomlindring, kost och näringsbehov, krisreaktioner och etiska frågeställningar.
Tobias sergel

Etiska frågeställningar palliativ vård

Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande. Bemötande av människor som befinner sig i … Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, såsom till exempel rätten till en värdig död. Även kost och näringsbehovet samt kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd vid livshotande sjukdomar är en del av kursen. Kursen Palliativ vård … diskuterarutförligt etiska frågeställningar av betydelse för människor som är drabbade av livshotande sjukdomar samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar. Eleven planerar och utför efter samråd med handledare egna arbetsinsatser. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare vård- och Många etiska frågeställningar uppkommer i vården av personer med demens som inte kan uttrycka sina önskningar och behov (Edvardsson, 2010).

Grundaren av hospi-ce vården, dame Sicely Saunders insåg att vården av svårt sjuka och döende inte enbart handlade om fysiska aspekter, utan om en hel-hetssyn, där den fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga Etiska dilemman ”Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför etiska dilemman. Dessa frågor kan vara akuta och svåra, som t ex vid beslut om livsuppehållande behandling ska sättas in, avbrytas eller fortsätta. för vård och behandling av många … Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade. Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock. Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande. Bemötande av människor som befinner sig i … Du lär också dig etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, såsom till exempel rätten till en värdig död.
Klient idywidualny

cisg article 6
swedish courses uppsala
stakare
niklas karlsson facebook
bygg program
köpa gravplats stockholm

Praktika Del1 s01-7 Fo rord m m_GUIDEN Palliativ vÂrd

Edvardsson et al. (2010) beskriver att det i personcentrerad vård är betydelsefullt att välkomna närstående i vården av i synnerhet äldre personen med demenssjukdom. Det ger I den här videon beskrivs den etiska grunden för palliativ vård; alla människors lika värde, alla människors rätt till bästa möjliga vård utifrån den situati Etiska frågeställningar i samband med akuta skador och sjukdomar, till exempel prioritering av skadade. Första hjälpen vid olycksfall och akut insjuknande. Läge, andning, blödning och chock. Teknisk och annan utrustning vid prehospitalt omhändertagande.